Warunki pracy w biurze – zatroszcz się o czystość powietrza

Nie tylko normy BHP komunikują o tym, żeby zapewnić wszystkim pracobiorcom godne warunki pracy. Ludzie biznesu sami bezbłędnie zdają sobie sprawę z tego, że żeby zdobyć wyznaczoną skuteczność swoich robotników, muszą zacząć od podstaw, inaczej od wnętrza biura. Słuszna ilość miejsca, prosty dostęp do komputerów, pokój do odpoczynku, mała kuchnia do przygotowania kawy, dystrybutory wody […]