Czym są sprężarki i jakim sposobem działają?

Sprężarki to urządzenia, z jakimi napotykamy się niejednokrotnie. Są zauważalne w wielu zakładach przemysłowych, oraz w każdym, pospolitym domu! Wentylator, lodówka czy elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Koronnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest zwiększanie ciśnienia gazów. Czasami pożądany jest wynik wymuszenia przepływu medium. Możemy też swobodnie zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki […]